Startuoja naujas kvietimas gyventojams iškastinį kurą naudojantiems katilams pasikeisti

Startuoja naujas kvietimas gyventojams iškastinį kurą naudojantiems katilams pasikeisti

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė, kad nuo nuo 2022 m. spalio 3 d. galima teikti paraiškas dėl paramos norintiems gauti kompensacines išmokas keičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius į naudojančius atsinaujinančią energiją (t. y. šilumos siurblius: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilus)

Kvietimas teikti paraiškas pagal pažangos priemonės 2.5. punkto veiklą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius“.

Kvietimui skirta suma 15300000.00 Eur.
Kvietimo data: Nuo 2022 m. spalio 3 d. 8.00 val. iki 2022-11-03 17:00.


Trumpa informacija, kokie yra reikalavimai fiziniams asmenims norintiems teikti paraišką:

 • Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t. y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate).
 • Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro.
 • Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas).
 • Kompensacinė išmoka neteikiama, kai:
  • gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Tuo atveju, jeigu paskirtis keičiama arba yra pakeista iš sodo namo į gyvenamąjį namą turi būti nuo paskirties pakeitimo, nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas.
  • jei namas arba butas gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis) prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos;
  • kai gyvenamojo namo, t. y. vienbučio namo ar buto (dvibučiame ar daugiabučiame pastatuose) bendrasavininkas (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz. bendrasavininkas savivaldybė, valstybė).

Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius katilus galima keisti į:

 1. naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 2. šilumos siurblį, kurio naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros):
  • žemė-vanduo, COP ne mažesnis kaip 3,5;
  • vanduo-vanduo, COP ne mažesnis kaip 3,5;
  • oras-vanduo, COP ne mažesnis kaip 3,0;
 3. šilumos siurblį oras–oras, kurio sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5.

Paramos dydis:

 • Tinkamos finansuoti išlaidos nuo 2022 m. balandžio 20 d.
 • Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet pagal nustatytus išlaidų fiksuotus dydžius, t.y. 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš projekto registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti:
  • šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW);
  • biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW).
 • Fizinio asmens projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Norint gauti paramą, reikalinga:

 • Pateikti paraišką https://apvis.apva.lt/ nuo 2022 m. birželio 15 d. 8.00 val. iki liepos 15 d. 17.00 val.
 • Kvietimo galiojimo metu užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais, nurodytu būdu pateikti APVA;
 • APVA per 30 d. pasibaigus kvietimui įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastis.

SVARBU!

 • Pareiškėjas senąjį šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos.
 • Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma: 14 500 Eur
 • Paraiškų pateikimo būdas: internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje apvis.apva.lt užpildant projekto registracijos formą.
 • Paraiškų atrankos būdas: konkursinis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *